Редакционна колегия

Редакционна колегия
Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор)
eli_valchinova@abv.bg,
проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор)
goritzanaidenova@abv.bg,
проф. д-р Румяна Каракостова 
(заместник-главен редактор)
rkarakostova@yahoo.com,
проф. д-р Иванка Влаева
i_vlaeva@abv.bg,
проф. д.изк. Кристина Япова
yapovak@abv.bg,
проф. д.изк. Лозанка Пейчева
lozanka.peycheva@gmail.com,
доц. д.н. Марияна Булева
mar_bul@abv.bg,
проф. д.изк.Розмари Стателова
ro_stat@mail.bg,
чл.кор. Светлана Куюмджиева
svetk90@hotmail.com.
 
Международен редакционен съвет:
Проф. д-р Дона А. Бюканън (САЩ)
buchana1@illinois.edu,
отец проф, д-р Иван Муди (Великобритания)
ivanmoody@gmail.com,
проф. д-р Иванка Стоянова (Франция)
istoianova@univ-paris8.fr,
проф. д-р Тимоти Райс (САЩ)
trice@arts.ucla.edu,
доц. д-р Урсула Хеметек (Австрия)
hemetek@mdw.ac.at.