Действащи

Правилник за дейността на ИИИзк, чл. 38 (2) Редовните и задочните докторанти и докторантите на самостоятелна подготовка стават членове на пленарния състав на сектора или изследователската група, в които членува техният научен ръководител или консултант за срока на тяхното обучение.
 
Сектор Театър
Ани Янева (Теория и история на културата, редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Илко Ганев (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)
Петър Денчев (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
 
Сектор Музика
ИГ Музикален театър
Илиана Петрова Саласар (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)
Мария Габарова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Росен Николов (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)
 
ИГ Музикална култура и информация
Ива Янчева (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)
 
ИГ Музикална съвременност
Ангел Симитчиев (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Гергана Костадинова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
 
Сектор Екранни изкуства
Златина Вълчанова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Тамара Пещерска (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Янчо Михайлов (редовно обучение, от 01.01.2017 до 01.01.2020 г.)
 
Сектор Изобразителни изкуства
ИГ Средновековно и възрожденско изкуство
Веселина Йончева (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Дарина Бойкина (редовно обучение, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г.)
Нона Петкова (самостоятелна подготовка, от 22.06.2018 до 22.06.2021 г.)
 
ИГ Ново българско изкуство
арх. Веселина Мирева (редовно обучение, от 01.01.2016 до 01.01.2019 г.)
Наташа Ноева (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
арх. Нона Цекова (редовно обучение, от 01.07.2016 до 01.07.2019 г.)

ИГ Старо изкуство
Елина Анастасова (редовно обучение, от 01.10.2018 до 01.10.2021 г.)