Прекъснали

От сектор Театър
Биляна Петрова (редовно обучение)
Прекъснала по семейни причини за 1 г. (от 01.11.2021 до 01.11.2022 г.)

От сектор Екранни изкуства
Катерина Ламбринова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 2 г. (от 01.11.2017 до 01.11.2019 г.) и за 2 г.. (от 01.03.2020 до 01.03.2022 г.)