Прекъснали

От сектор Музика, ИГ Музикална култура и информация
Ива Георгиева (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 1 г. (от 01.11.2019 до 01.11.2020 г.)

От сектор Екранни изкуства
Златина Вълчанова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 1 г. (от 01.01.2020 до 01.01.2021 г.) Решение на НС, п. 11, т. 15/20.12.2019 г.
Катерина Ламбринова (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 2 г. (от 01.11.2017 до 01.11.2019 г.) и за 1 г.. (от 01.03.2020 до 01.03.2021 г.)
Янчо Михайлов (редовно обучение)
Прекъснал по сериозни семейни причини за 1 г. (от 01.12.2019 до 01.12.2020 г.). Решение на НС на ИИИзк, п. 10, т. 11/17.11.2019 г.