Прекъснали

От сектор Музика, ИГ Музикален театър
Мария Габарова (редовно обучение)
Прекъснала по сериозни семейни причини за 1 г. (от 01.01.2019 до 01.01.2020 г.). Решение на НС на ИИИзк, п. 10, т.  9/17.12.2018 г.

От ИГ Музикална култура и информация
Ива Георгиева (редовно обучение)
Прекъснала поради майчинство за 1 г. (от 01.11.2019 до 01.11.2020 г.)