Прекъснали

От сектор Екранни изкуства
Катерина Ламбринова (редовно обучение, от 01.10.2017 до 01.10.2020 г.)
Прекъснала поради майчинство за 2 години (от 01.11.2017 до 01.11.2019 г.). Решение на НС на ИИИзк, п. 7, т. 14/27.10.2017 г. и п. 8, т. 14/26.10.2018 г.

От сектор Музика, ИГ Музикален театър
Мария Габларова (редовно обучение, от 01.01.2018 до 01.01.2021 г.)
Прекъснала по сериозни семейни причини за 1 г. (от 01.01.2019 до 01.01.2020 г.). Решение на НС на ИИИзк, п. 10, т.  9/17.12.2018 г.