Отчислени с право на защита

Докторанти, отчислени с право на защита
 
2020 г.
Илко Евгениев Ганев (редовно обучение, 01.01.
Ангел Димитров Симитчиев, 01.10.
Веселина Кирилова Йончева, 01.10.
Гергана Димитрова Костадинова, 01.10.
Тамара Валериева Пешерска-Йорданов, 01.10.

2019 г.
Дарина Янкова Бойкина, 01.07.
арх. Веселина Любомирова Мирева, 01.01.
Илияна Георгиева Петрова Саласар, 01.01.
Нона Кръстева Петкова, 25.10.
арх. Нона Тошева Цекова, 01.07.
Росен Методиев Николов, 01.01.

2018 г.
Петър Русев Дундаков, 01.01.

2017 г.
Адриана Атанасова Сърбова, 01.01.
Вяра Стойчева Млечевска, 01.01.
Зорница Каменова Тотева, 01.01.
Иван Костадинов Янакиев, 01.07.,
Кристина Атанасова Камбарева, 01.09.
Надежда Янкова Джакова, 01.02.
Петър Атанасов Керкелов, 01.01.
Росица Драгомирова Илиева, 01.07.
Христо Николаев Тонев, 01.07.

2016 г.
Александър Стайков Стайков, 01.01.
Мария Атанасова Колушева, 01.01.
Росен Маринов Спасов, 01.01.
Росица Илиева Николова, 01.01.
Светлана Жак Авдала, 01.01.
Петър Запрянов Одаджиев, 11.06.
Зорница Христова Манова, 01.07.
Албена Костадинова Тагарева, 01.10.,