Отчислени с право на защита

Докторанти, отчислени с право на защита
 
2018 г.
Петър Русев Дундаков, 01.01.

2017 г.
Адриана Атанасова Сърбова, 01.01., защитила
Вяра Стойчева Млечевска, 01.01., в процедура за защита
Зорница Каменова Тотева, 01.01., защитила
Иван Костадинов Янакиев, 01.07.
Кристина Атанасова Камбарева, 01.09.
Надежда Янкова Джакова, 01.02.
Петър Атанасов Керкелов, 01.01.
Росица Драгомирова Илиева, 01.07.
Христо Николаев Тонев, 01.07.

2016 г.
Александър Стайков Стайков, 01.01., защитил
Мария Атанасова Колушева, 01.01., защитила
Росен Маринов Спасов, 01.01., защитил
Росица Илиева Николова, 01.01., в процедура за защита
Светлана Жак Авдала, 01.01.
Петър Запрянов Одаджиев, 11.06., цащитил
Зорница Христова Манова, 01.07.
Албена Костадинова Тагарева, 01.10., в процедура за защита