Отчислени с право на защита

Докторанти, отчислени с право на защита
 
2019 г.
Дарина Янкова Бойкина, 01.07. в процедура за защита
Веселина Любомирова Мирева, 01.01.
Илияна Петрова Саласар, 01.01.
арх. Нона Тошева Цекова, 01.07.
Росен Методиев Николов, 01.01.

2018 г.
Петър Русев Дундаков, 01.01.

2017 г.
Адриана Атанасова Сърбова, 01.01., защитила
Вяра Стойчева Млечевска, 01.защитила
Зорница Каменова Тотева, 01.01., защитила
Иван Костадинов Янакиев, 01.07., в процедура за защита
Кристина Атанасова Камбарева, 01.09.
Надежда Янкова Джакова, 01.02., в процедура за защита
Петър Атанасов Керкелов, 01.01., защитил
Росица Драгомирова Илиева, 01.07., изгубила права
Христо Николаев Тонев, 01.07., изгубил права

2016 г.
Александър Стайков Стайков, 01.01., защитил
Мария Атанасова Колушева, 01.01., защитила
Росен Маринов Спасов, 01.01., защитил
Росица Илиева Николова, 01.01., защитила
Светлана Жак Авдала, 01.01.
Петър Запрянов Одаджиев, 11.06., цащитил
Зорница Христова Манова, 01.07.
Албена Костадинова Тагарева, 01.10., защитила