Загубили права

Докторанти, изгубили право за платена от ИИИзк защита

Година на отчисляване 2017
Златина Илиева Антова, напуснала по собствено желание 

Година на отчисляване 2015
Павлина Брайкова Дублекова

Година на отчисляване 2014
Георги Илиев Кафелов
Зорница Миленова Миланова-Великова
Илиян Симеонов Юручки
Миглена Милотинова Милчова
Милена Стефчова Каменова
Миломир Пенчев Богданов

Година на отчисляване 2013
Ели Николаева Тодорова
Мария Иванова Владимирова-Каргиотаки
Румен Стоилов Донев, напуснал по собствено желание

Година на отчисляване 2012
Даниела Милкова Радева
Делчо Георгиев Делчев

Година на отчисляване 2011
Ваня Тошкова Петкова
Живко Стилиянов Железов
Миглена Василева Набоко
Петкана Георгиева Бакалова
Петър Владимиров Петров
Радомир Данаилов Данков

Година на отчисляване 2010
Руен Руенов Боналов, починал
Румяна Колева Сиромахова-Георгиева

Година на отчисляване 2009
Александър Борислав Нушев
Александър Филипов Спасов
Десислава Атанасова Димова
Нона Кръстева Петкова
Петър Илиев Иванов

 Година на отчисляване 2008
Георги Красимиров Линков
Дора Василева Илиева
Янко Божков Маринов

Година на отчисляване 2007
Вероника Димова Ценкова
Станислава Георгиева Георгиева
Хюсеин Шефкиев Хасанов