Конкурси

13.07.2015 КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година (редовна сесия) в съответствие с Решение № 343...
Виж още

26.05.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), област на...
Виж още

25.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (църковна хорова музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в...
Виж още

23.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в ДВ бр. 3/13.01.2015...
Виж още
1 2 3