Конкурси

23.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в ДВ бр. 3/13.01.2015...
Continue Reading
1 2 3