Финансов отдел

Главен счетоводител 
Жана Горчева
тел. + 359 2 944 24 14, в. 113

Касиер
Валентина Павлова-Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 114

Счетоводител
Деница Тодорова
тел. + 359 2 944 24 14, в. 115