Александър Донев

5 сеп 2020

Александър Донев

Александър Донев
доц. д-р
Основни области на научните изследвания: Кинознание, история и теория на филмовата индустрия, социология на киното, история и съвременно развитие на българското кино
 

Доцент (Институт за изследване на изкуствата, БАН) – 2020 г.;
Доктор – кинознание, киноизкуство и телевизия (Институт за изследване на изкуствата, БАН) – 2016 г.;
Магистър – кинознание (НАТФИЗ) – 1988 г.

Публикации:
Монографии:
2019. Независимите в киното. От Едисон до Нетфликс. София.
2018. Помощ от публиката. Българските филми и техните зрители в началото на ХХI век. София
Студии:
2020. Съвременното асоциално българско документално кино /сп. „Проблеми на изкуството“, № 2, 46-52/
2018. „Урок“ в контекста на българското независимо кино от началото на ХХI век.  /сп. Проблеми на изкуството, № 4, 13-20/
2017. Пърформативната естетика на Христо и Жан-Клод. /сп. Философски алтернативи, № 4 , 195-210/
Статии:
2019. On the Typology of Self-financed Feature Films after 1990. /Post-Totalitarian Cinema in the Eastern European Countries – Models and Identities, Sofia, 59–70/
2018. Bulgarian socialist film industry as an organizational and business model: towards a research framework. Art Readings. Crossing borders in arts: beyond modern & postmodern, Sofia, 217-223/