Александър Стайков

6 мар 2018

Александър Стайков

Александър Стайков
Гл. ас. д-р
сектор Екранни изкуства Основни области на научни изследвания: маркетигови оспекти на филмовата индустрия, анализ на процеса по създаване на филма от гледна точка на продукционните и пазарни специфики, културологични аспекти на комуникационните стратегии на българското игрално кино
 

Магистър по културология, катедра История и теория на културата, Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, 1996 г.
Балалавър по Финанси, катедра Финанси, Финансово-счетоводен факултет, УНСС, 2002 г.
Магистър по Финански, катедра Финанси,  Финансово-счетоводен факултет, УНСС, 2003 г.
Доктор по кинознание, киноизкуство и телевизия, сектор Еранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2016 г.
Главен асистент,  сектор Еранни изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2017 г.
 
 
 
Специализации (попълва се по желание)
 
Година на постъпване в ИИИзк
2013 г.
Представителни публикации:

  1. Стайков, Александър. Уебинизация на игралния филм. Филмът на Мирослав Момчилович Смърт на човек от Балканите. – В: Изкуствоведски четения 2013, с. 299 – 304. ISSN 1313-2342.
  2.  Стайков, Александър. Войната като битийна пукнатина във филма на Сергей Лозница В мъглата.-В: Изкуство и контекст. Сборник на Шеста младежка научна конференция 2013, с. 184 – 190. ISSN 1313-7379
  3.  Стайков, Александър. Стока ли е игралният филм? – В: Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, София: Институт за изследване на изкуствата, 2014, с. 88 – 94. ISBN 978-954-8594-50-9
  4.  Стайков, Александър. Интерпретации на травматичността във филма на Ари Фолман Валс с Башир. В: списание Проблеми на изкуството, брой 1, 2015 г., с. 29 – 32
  5.  Стайков, Александър. Публично благо ли е игралният филм създаден изцяло или преимуществено с публични средства? – В: Изкуствоведски четения 2014, с. 246-253
  6.  Стайков, Александър. Маркетингови аспекти на етапите в производството на игрния филм. В: Изкуствоведски четения 2015, с. 82-89