Ангелина Петрова

21 мар 2018

Ангелина Петрова

Ангелина Петрова
Проф. д-р
ИГ Музикална съвременност Основни области на научните и преподавателски интереси: солфеж, теория на съвременната музика, музикална херменевтика, съвременна българска музика
 

1993 защитена дисертация Линеарни тенденции в съвременността, представени в обобщения световен опит и в музиката на автори от 70-те години.
1997 специализира в Института по музикознание към Виенския университет при Гернот Грубер.
 
Преподавател в НМА Проф. Панчо Владигеров.
Професор в сектор Музика.
 
Публикации:
Монографии:
Моят свят (поредица анкети с композитора Л. Николов, в съавторство);
Композиторът Лазар Николов, София, 2003;
Солфежът и композиционните методи на ХХ век, С., 2008.
Автор на поредица статии и студии за съвременни идеи и методи в солфежа, съвременни композиционни теории; научнопопулярни и критически публикации.
Публикации в чужбина, в престижната енциклопедия Musik in Geschichte und Gegenwart (Al. Wladigerov, M. Goleminov, F. Palikrusheva, L. Georgiev).
Научен ръководител на докторанти по Музикознание и музикално изкуство.
Награда Златното петолиние и Първа награда на Съюза на българските композитори за монографията Композиторът Лазар Николов (2003).