Анелия Янева

25 юли 2016

Анелия Янева

Анелия Янева
проф. д-р
сектор Музика, Музикален театър. Балет, съвременна хореография, хореографска режисура, класически танц, модерен танц, хип-хоп, салса, сценични изкуства, танцов театър, физически театър, музикален театър, ценография.
 

Проф. д.изк. АНЕЛИЯ ЯНЕВА е автор на 13 самостоятелни книги за балет и около 100 научно-изследователски студии и статии, посветени на балетното изкуство. Дипломирана балерина (ДХУ, София, 1979), балетен режисьор (Консерваторията „Римски Кораков“, Санкт Петербург, 1986) и балетовед (Консерваторията „Римски Кораков“, Санкт Петербург, 1992), тя е учен изследовател в Института за изследване на изкуствата при БАН (от 1993) и преподавател по „Хореографска композиция“ и „Хореографска режисура“, „Сценична съдба на балетни шедьоври“ и „История на танца“ в ЮЗУ, Благоевград, НМА „Панчо Владигеров“ и НАТФИЗ „Кр. Сарафов”. Създател на специалност „Съвременна хореография“ в ЮЗУ-Благоевград. Носител на награди за хореография (1989) и за научни разработки в областта на балета (1995). Ръководител на ИГ „Музикален театър“ в Института за изследване на изкуствата.
 
Специализации
– Франция – Париж, Марсилия (1988)
 
Година на постъпване в ИИИзк

1992
 
Публикации
Янева, Анелия. „Арабеск“ – страници от историята на българския балет. София: ИФСетива, 1995. 80 с.
Янева, Анелия.  За  Маргарита  Арнаудова  с  любов.  София:  Бълга-ро-английско дружество ПъблишСайтСет – Арги ООД, 1995. 48 с.
Янева,Анелия. Асен Гаврилов – два живота. София: Рокада, 1996. 56 с.
Янева, Анелия. Първите в зората на българския балет. София: ЕМ-КО`91, 1997. 80 с.
Янева, Анелия. Тълкувания на български сюжети. София: Матом, 2000. 144 с.
Янева, Анелия.  Взаимодействия  между  класически  и  модерен танц в България. Процеси в българския балет. София: Експрес принт, 2004. 296 с.
Янева, Анелия.  Хореографски  подходи  и  жанрови  преобразява-ния в балети от класическия репертоар. София: ИИзк.БАН, 2009. 576 с.
Янева,  Анелия.  Фолклорни  нашепвания  в  балетни  реализации. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010. 350 с.
Янева, Анелия. Маргарита Арнаудова: Не мога да отделя балета от себе си. София: Сивас, 2011. 270 с.
Бикс, Р. Янева, А., Каракостова, Р., Ценова-Нушева, М. Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Постановчици. Диригенти. Режисьори. Хореографи. Сценографи. Хормайстори. 1890-2005. – С., Институт за изкуствознание, БАН, С., 2008, 816 с. (издаденa с конкурс на Национален Фонд “Култура” при Министерството на културата)
Янакиев, Александър, Анелия Янева, Василена Василева и др. СОФИОРАМА:1928-1948. София, 2012, Институт за изследване на изкуствата, 356 с.
Бикс, Р., А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева, Е. Жунич. Български музикален театър. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл. Рецензии. Отзиви. Коментари. 1890-2010. София. ГеаЛибрис, 2015, 768 с.
 
Представителни научни проекти
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ МОН (2007-2009)БААРТИ – част 2 ДОГОВОР  NIK-13/07 (НИК-13/07). Отпусната сума 48 000 лв. за архивиране на материали и създаване на база данни. Колектив от 16 човека
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ПРИ МК(2008-2009) ДОГОВОР № 56–4 /11.08.2008г. Отпусната сума 2000 (две хиляди) лева за издаване на книгата „Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар“ – Ръководител на проекта
ПРОГРАМА „КУЛТУРА” НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА. – Проект „80 години от създаването на Дружеството на новите художници”. – 2012 – Отпусната сума 12 699 лв.,
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" ПРИ МК. 2014. Отпусната сума – 3 700лв. За отпечатване на научнито издание „Български мчузикален театър. Рецензии, отзиви, коментари“ с автори Р. Бикс, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева
ФОНД „13 века България“. 2014 – Отпусната сума 1 200. лв. За отпечатване на научнито издание „Български мчузикален театър. Рецензии, отзиви, коментари“ с автори Р. Бикс, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева
Колективенпроект, финансиран от Института за изследване на изкуствата при БАН – Бикс, Р., А. Янева, М. Ценова-Нушева. Български музикален театър. 1890-2010. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Документи, отзиви, коментари (2009-2013), ръководител на проекта.
 
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация
Изкуствоведски четения, Музика – традиции и съвременност, Музикален театър,
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ
История на танца” в ЮЗУ, Благоевград
“История на българския балет” в ДМА, София
“Сценична съдба на балетни шедьоври” в ДМА, София
„История на балета. Жанрови разновидности в балетното изкуство на ХХ век” в НАТФИЗ, София
„Класически танц“ в ЮЗУ, Благоевград
„Модерен танц“ в ЮЗУ, Благоевград
„Хореографска критика и анализ“ в ЮЗУ, Благоевград –  магистри
„Стилове и жанрове в хореографията“ в ЮЗУ, Благоевград –  магистри
„Хореографска режисура“ в ЮЗУ, Благоевград –  магистри
„Либрето и сценарен план“ в ЮЗУ, Благоевград –  магистри
 
Обучение на докторанти
в Института за изследване на изкуствата при БАН– 3 бр.
Деница Анчева – задочна докторантура (2007-2010, защита на 21 септ. 2010). Тема:Подстъпи към формиране на балетна трупа и първи балетни постановки в Русе  (от края на ХІХ век до края на 60-те години от ХХ век)(защита на 21 септ. 2010)
 Ставри Ангелов – задочна докторантура (2010-2013). Тема:БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. ТИПОЛОГИЧНА И ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА. СЦЕНИЧНА УЧАСТ” – 4 г.
Доц. Мария Блажева – свободна докторантура (2013-2014). Тема:КОСТЮМОГРАФСКИ РЕШЕНИЯ НА МУЗИКАЛНА СЦЕНА И НА ЕКРАН ОТ ЗНАКОВИ ФИГУРИ В МОДНИЯ ДИЗАЙН НА ХХ ВЕК – 2 г.
 
в НБУ–2 бр.
Анна Пампулова – задочна докторантура (зачислена през 2009). Тема:Танцовото движение във времето и пространството(защитила на 10 ноем. 2012).
Татяна Соколова – задочна докторантура (зачислена през 2010). Тема:Хореографът и театралният контекст(защитила на 20 септ. 2012).
 
Награди
1989       Награда за хореография на Фестивала за оперно, оперетно и балетно изкуство в Стара Загора за балета “Целувката”.
1995    Награда за научни разработки в областта на балета от Творческите среща на балетните дейци в Добрич през 1995 г.
2000    Награда за книга на годината от СБК за изданието “Български музикален театър. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Репертоар. 1890-1997”.изд. на БАН, С., 1999/2000, 258 с. с автори Розалия Бикс, Анелия Янева, Румяна Каракостова.
 
Съпътстващи дейности
1997-2001        Председател на Комисията по Танц при Националния център за музика и танц.
2000-2001        Член на Националния експертен съвет за музика и танц към Министерството на културата.
2001-2005        Ръководител на секция „Музикален театър” в Институт за изкуствознание, БАН
2004-2008        Научен секретар на Института за изкуствознание, БАН
2007-2009        Член на Научната комисия по изкуствознание и изкуства към ВАК
2009-2011        Член на Факултетния съвет на Факултета по изкуствата при ЮЗУ-Благоевград.