Димитрина Попова

25 юли 2016

Димитрина Попова

Димитрина Попова
гл. ас. д-р
сектор Изобразителни изкуства, Старо изкуство. Теория и история на архитектурата, идентичност на местата, архитектурно наследство, римски градове, римско териториално устройство, римски пътища и улици, съвременна народна архитектура, социалистически панелни комплекси.
 

2000 – магистърска степен по Архитектура, УАСГ
2014 – онс доктор по Тeория и история на архитектурата, ИИИзк
2015 – Главен асистент към ИГ Старо изкуство

Година на постъпване в ИИИзк
2015

Публикации
Popova, D. (2014) Boundary Changes between the Urban Nucleus and Periphery of Serdica, Philippopolis and Pautalia І-ІІІ AD, in volume:VIII International Scientific Conference, Belgorod State National Research University, Belgorod, Russia, p. 48-54
Popova, D. (2014) Heavy Load Vehicles Access in Serdica, Philippopolis, Pautalia and Nicopolis ad Istrum, In: Papers of the American Research Center in Sofia, Bulgaria, v.1, p.78-87.
Popova, D. (2013) Public Baths in the Urban Fabric of Serdica, Philippopolis and Pautalia, in Conference proceedings volume: Public Art on the Balkans, American Research Center in Sofia, BG.
Попова, Д. „Границите на Сердика, Филипопол и Пауталия през І-ІІІ век”, в сп. „Архитектура”, бр.5/ 2013, София, стр. 47-51.
Попова, Д. „Градоустройствени архетипове през І-ІІІ в. на Пауталия, Сердика, Филипопол и Августа Траяна”, Международна юбилейна научно-приложна конференция УАСГ2012- гр.София, 2012, Том І, стр. 51-56, ISBN 978-954-724-049-0.
Попова, Д. „Римският град в компютърните игри”, в: Изкуствата, пазарът, публиките. Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките, София, 2012,стр.183-187,ISBN 978-954-8594-44-8
Попова, Д.„Строителни норми на римската архитектура на Балканите І-ІІІ век”, XII Международна научна конференция ВСУ 2012, София, България, Том ІІ, стр.ІV18-ІV22, ISSN 1314-071X.
Попова, Д. „Законът за устройство на територията в Римската империя”, Изкуствоведски четения 2011, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София, стр. 99-105, ISSN 1313-2342.
Попова, Д.  Изследвания върху уличното движение в римския град, Изкуствоведски четения 2013, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София

Представителни научни проекти
Представителни участия в конференции или кратка обобщена информация (по желание) (до 300 знака)
Workshop-conference Sites of memory of Socialism and Communism in Europe, Universities of Bern and Basel. Switzerland, September 3-6, 2015
Конференция „Комуникация и търговия на Балканите от Александър Македонски до Александър Батенберг”, Американски научен център в София, България, октомври 25-26, 2012 г.
Международна юбилейно научна конференция “Наука и практика”, УАСГ, София, България, ноември 2012г.
Конференция “Изкуствата, пазарът, публиките”, Институт за изследване на изкуствата, БАН, София.ноември 2012 г.
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ (по желание) (до 350 знака)
Опазване на архитектурното наследство за 4ти курс Архитектура,
Естетика за 4ти курс Архитектура

Награди
стипендия от Центъра за академични изследвания в София, за провеждане на научно изследване, София, България, март – юли 2015
награда от Българска академия на науките за докторска дисертация на тема „Граници на намеса на Римската империя чрез архитектурата в Тракия”, ноември 2014г.
стипендия на Централно-европейския университет, Будапеща, Унгария за участие в курс “Luminosus Limes: Geographical, Ethnic, Social and Cultural Frontiers in Late Antiquity”, юли 2014г.
стипендия на Американския научен център в София по програма за Учени от югоизточна Европа, февруари – април 2014 г.
стипендия по програма за докторанти на Американския научен център в София за едномесечин престой в Американската школа за класически науки в Атина, Гърция, юли 2013
награда от Асоциация за развитие на София за проекта „Интерактивна улична лампа” в конкурса „Насърчаване на иновациите в културната индустрия на столицата” 2012г.

Съпътстващи дейности
Участия в ТВ и радио предавания:
„Часът на инфохолиците” на радио София по повод конференцията „Комуникация и търговия на Балканите от Александър Велики до Александър Батенберг” и изнесения доклад „Достъпност на тежкотоварни коли в Сердика, Филипопопол, Пауталия и Никополис ад Иструм”. 11. 2012 г.
интервю за информационен блок на радио София относно организирането на архитектурния конкурс „Изкуство в междублоковите пространства на панелните комплекси в София” и кандидатурата на София за европейски град но културата, септември, 2013.
интервю за новинарски блок на БНТ2 относно резултатите на архитектурния конкурс „Изкуство в междублоковите пространства на панелните комплекси в София” и кандидатурата на София за европейски град но културата , 18 ноември, 2013.