Елица Гоцева-Барекова

16 мар 2018

Елица Гоцева-Барекова

Елица Гоцева-Барекова
Гл. ас. д-р
Основни изследователски интереси: кинодраматургия
 

2012 – 2015 г. докторантура в Института за изследване на изкуствата.
2016 г. защитена дисертация Нелинеен наратив в съвременното игрално кино и присъдена образователна и научна степен доктор..
Има шест научни публикации; цитирана е два пъти..
Участва в национални и международни научни мероприятия; завършила е два практически журналистически курса във Франция.
Сценарист е на четири документални филма;.
Член е на Сдружение с нестопанска цел Циолковски и е носител на награда за млад учен от конкурса за млади изследователи 100 г. българско кино – факти, практики, рефлексии (2015 г.).