Емилия Жунич

25 юли 2016

Емилия Жунич

Емилия Жунич
гл.ас., д-р
сектор Музика, Музикален театър. Опера – история, развитие, сценични реализации, постановчици, изпълнители, трупи, документи.
 

2014 г. защитена дисертация Ролята на солиста-певец в българския музикален театър (по материали от професионалния музикален театър в Стара Загора) и присъдена образователната и научна степен доктор по Музикознание и музикално изкуство.
2015 г. гл. ас. в ИГ Музикален театър
Автор е на 13 публикации; има участия в конференции, проекти, изложби; осъществява активна издирваческа дейност, свързана с дигитализация и библиографски описания на рецензии, отзиви, архивни единици за културни събития, постановчици и оперни артисти (предимно в Стара Загора).