Йосиф Аструков

9 окт 2015

Йосиф Аструков

Йосиф Аструков
Гл. ас. д-р
Основни изследователски интереси: филмова и телевизионна режисура; операторско майсторство; фотография; видео танц
 

2011 – 2014 г. докторантура в Института за изследване на изкуствата; същата
2014 г. защитена дисертация Хибридни форми между съвременния танц и новото дигитално кино в интернет средата и присъдена онс доктор по Кинознание, киноизкуство и телевизия.
Участва в научни конференции, организирани от ИИИзк.

Година на постъпване в ИИИзк:
2015
 
Публикации:

 
Аструков, Йосиф, Video Dance. Монография, 2015, ISBN 978-619-188-036-2
Аструков, Йосиф, Новите мултимедийни представления. Проблеми на изкуството, бр.1, 2015, с. 43-45, ISSN 0032-9371
Аструков, Йосиф, Devised, Conceived или Directed by, Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, С., ИИИзк, 2014, с. 71-75, ISBN: 978-954-8594-50-9
Аструков, Йосиф, Изкуството като психиатрия. Изкуствоведски четения, С., ИИИзк, 2013, с. 234-238, ISSN 1313-2342