Мая Димитрова

14 мар 2018

Мая Димитрова

Мая Димитрова
Проф. д. изк.
Киноистория, филмова естетика, електронни медии и масови комуникации, теория на екранните изкуства
 

От 1980 работи в Института за изследване на изкуствата

1985 Образователна и научна степен доктор
1996 Доцент
2007 Доктор на изкуствознанието
2009 Професор

От 2009 преподавател в НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”:
От 1995 лектор в НБУ департамент Масови комуникации

Членство в професионални организации:
– СБФД, секция Критика
– СБЖ, секция Филмови журналисти
– ФИПРЕССИ, Международна организация на филмовите журналисти/
– Асоциация на хабилитираните преподаватели по киноизкуство Академика 21

Публикации

Монографии

Авторското кино, С. ИИИзк БАН,1995

Метаморфози в общуването Автор – екран – зрител, С. ИИИзк, БАН, 2006
Десетки публикации в научни сборници, специализирани издания и научна периодика