Надежда Михайлова Маринчевска

3 авг 2016

Надежда Михайлова Маринчевска

Надежда Михайлова Маринчевска
проф. д-р
сектор Екранни изкуства. Анимационно кино. Теория и история на киното. Аудиовизуален език. Хибридни форми във филмовия език. Драматургия на екранните изкуства. Българско кино. Европейско кино. Глобализация и национална идентичност в екранните изкуства. Късометражни и документални форми. Жанрове и стилове в киното. Филмова естетика. Кино и нови технологии. Телевизия.
 

Професор доктор Надежда Маринчевска е киновед и дългогодишен изследовател на анимационното кино. Завършила е кинознание във Всесъюзния държавен институт по кинематография в Москва, Русия (1985) и е защитила докторска степен в Института за изкуствознание – БАН (1994). Работи в Института за изследване на изкуствата към Българската академия на науките от 1985 г. Била е ръководител на сектор Екранни изкуства, а в момента е заместник директор на института. Професор е от 2012 г.
Преподава в Националната академия за театрално и филмово изкуство Кръстьо Сарафов (от 1992) и в Нов български университет (от 1998).

Специализация по анимационна драматургия в Stedelijk Hoger Instituut voor Visuele Kommunikatie en Vormgeving (SHIVKV), Генк, Белгия 1994
Монографии:
Маринчевска, Н. Анимационните хибриди. С.: Титра, 2015
Маринчевска, Н. Квадрати на въображението: естетика на анимационните техники. С.: Титра, 2005
Маринчевска, Н. Българско анимационно кино 1915-1995. С.: Колибри, 2001
Избрани статии:
Marinchevska, N. Paradoxes of Bulgarian Animated Film Development Following the Industry Nationalization in 1948. – In: Rethinking Histories of Arts in the XXth century. Sofia: Institute of Art Studies, 2015, p. 89-108
Маринчевска, Н. Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино. – В: Българска етнология, бр. 4, 2015, с. 532-549
Маринчевска, Н. Шекспир в анимационен пунктир. – Проблеми на изкуството, бр. 2, 2014, с. 31-35
Marinchevska, N. Materiality and Metaphor in Three-dimensional Animation in Eastern Europe. In: Kino i Vreme (Cinema and Time), 3(30) 2008, pp. 48-79
Проекти:
Българо-румънски културни взаимодействия ХV-ХХ век (2014-2017)
100 години българско кино – факти, практики, рефлексии (2015)
Енциклопедия Българско кино (1999-2000)
БААРТИ-1 (2006-08)
БААРТИ-2 (2007-09)

Проф. д-р Надежда Маринчевска е участник в множество научни конференции в България и чужбина (Дрезден – Германия, Единбург – Великобритания, Атина – Гърция и др.)

Лекционни курсове във ВУЗ:
НАТФИЗ Кръстьо Сарафов – История и теория на анимацията и Драматургия за анимационно кино
Нов български университет – Аудиовизуален език
 
Проф. д-р Надежда Маринчевска е ръководител на успешно защитили докторанти в Института за изследване на изкуствата.
 
Награди:
Награда на СБФД за филмова теория за 2003-2005 година за книгата Квадрати на въображението (2006).
Награда на Българската филмова академия за оперативна филмова критика за 2013 година (2014).
Награда Сертификат златна монета Писменост от Съвета на европейската научна и културна общност (2014).
Номинация на Българската филмова академия за филмова теория за книгата Анимационните хибриди (2016) 

Член е на СБФД, СБЖ, Society for Animation Studies, Bulgarian Studies Association (USA), FIPRESCI. Член на журита на международни фестивали във Франция (2004 и 2008), Германия (2006), Полша (2007), Гърция (2008), Босна и Херцеговина (2009) и др.