Радостина Нейкова

26 фев 2018

Радостина Нейкова

Радостина Нейкова
Доц. д-р; научен секретар
Сектор Екранни изкуства Основни области на научните изследвания: Анимационно кино, детско-юношеско кино, комикси, нови дигитални технологии, анимационно изображение
 

2016 и до днес – Научен секретар на ИИИзк
2013 – доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия в Институт за изследване на изкуствата- БАН
2006 и до днес –  Гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ по „Анимационни техники“ (2006 – 2011), „ Технология на анимационен филм“(2009 -2012), „Рисуване“ (2008/09), „Живопис“ (2008/09), „Драматургия на анимационен филм“ ( 2012-2017 упр., 2018-лекции и до днес)
2003 – 2006 Образователна и квалификационна степен „Доктор“
Сектор „Екранни изкуства“, Институт за изследване на изкуствата- БАН
1997 – 2000 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ Анимационна режисура
1993 – 1998 НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ Кинознание
 
Представителни публикации:
Нейкова, Радостина. Съвременно детско кино, Проф. П. Венедиков, 2016, ISBN 978-954-9870-90-9.
Нейкова, Радостина. Комиксът на съвременния екран. Просвета, С., 2009.
ISBN 978-954-01-2295-3.
Нейкова, Радостина. Литература и изкуство за деца в текст и визия, в: : сп. Библиотека,  2016, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“ (под печат)
Нейкова, Радостина. Аспекти на развитие в съвременното детско-юношеско кино, в: „Изкуствоведски четения. New Art“ Модул: Authors, Movements, Interactions, 2016, ИИИзк – БАН (под печат).
Нейкова, Радостине. „ Современое детское кино – коммуникация и психология детского восприятия экрана: in collection of scientific texts “Contemporary film and television: the problems of directing, producing and scriptwriting”, Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, 2016 (под печат).
Нейкова, Радостина. Трансформации на време-пространството при прехода от комикс към екран, в: сп. Проблеми на изкуството, ИИИзк – БАН, 1/2015, ISSN 0032-9371, с. 33 – 37.
Нейкова, Радостина. Преходът от студентско към професионално българско кино, в сборник текстове от научна конференция Българското кино – 100 години след началото, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2015, ISSN 1314-0760, с. 37 – 45.
Нейкова, Радостина. Естетическо въздействие и социална рецепция на филмите с детска тематика в: сборник научни текстове Изкуствоведски четения 2015, ИИИзк – БАН.
Нейкова, Радостина. Трансформации на време-пространството при прехода от комикс към екран, в: сп. Проблеми на изкуството, ИИИзк – БАН, 3/2015, ISSN 0032-9371, с. 55 – 59.
Нейкова, Радостина. Децата и анимацията – детските работилници. Сп. Кино6/2014, ISSN  0861-4393, с. 38 – 40.
Нейкова, Радостина. Наративни и визуални аспекти във филмите за деца, в: сборник с научни текстове Изкуствата, пазарът, публиките, ИИИзк – БАН, 2014, ISBN 978-954-8594-44-8, с. 162 – 171.
Нейкова, Радостина. Аспекти в съвременното екранно авторство за деца. В: Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, ISBN 978-954-8594-50-9, ФилмАутор, Ииизк – БАН, С. 2014, с. 100 – 111.
 Нейкова, Радостина. Психологически аспекти на смъртта в съвременнатa литература и екранни произведения за деца, в: сп. Библиотека, бр. 3 – 4, 2014, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 0861-847Х,  с. 166 – 174.
Нейкова, Радостина. Аспекти на класическата детска история в екранното творчество, Годишник на НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, ISBN 1314-07602014, с. 192 – 201.
Нейкова, Радостина. Съвременно екранно изображение за деца: в сборник научни текстове от 12 Изкуствоведски четения, С., 2014, ИИИзк-БАН, с. 132 – 141.
Нейкова, Радостине. „Модернизация“ классической сказочной истории на екране: in collection of scientific texts “Contemporary film and television: the problems of directing, producing and scriptwriting”, Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, 2013.
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ:
2006 и до днес –  Гост-преподавател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ по „Анимационни техники“ (2006 – 2011), „ Технология на анимационен филм“(2009 -2012), „Рисуване“ (2008/09), „Живопис“ (2008/09), „Драматургия на анимационен филм“ ( 2012-2017 упр., 2018-лекции и до днес)
 
Награди:

 • 2017 – Награда за умело използване на нетрадиционна техника в анимацията  на 23 Фестивал на българското домуентално и анимационно кино “Златен ритон“, 2017.
 • 2015 – Награда за Най-добър анимационен филм на Годишните награди на Българската филмова академия.
 • 2016 – Diploma for The Best Film for children (voted by the public)  39th Grenzland Filmtage, Germany.
 • 2016 – Best Animated film made for kids – International Animation Film festival Golden kuker.
 • 2015 – Награда за Най-добър режисьор на анимационен филм на Годишните награди на Българската филмова академия,
 • 2015 – Special Mention of the best film for children at Festival Constantine’s Gold coin, Nis, Serbia.
 • 2015 – Special mention for technical capability  in International Short Film festival “In the palace”.
 • 2013 – Grand Prix на Gjakova International Short Film Festival – Gjakovo, Kosovo.
 • 2012 – Награда за Режисьорски дебют в Анимационното кино на Годишните награди на Българската филмова академия.
 • 2012 – Почетен диплом в категория Анимационни кино на 19 Фестивал на документалното и анимационно кино „Златният ритон“, Пловдив.
 • 2012 – Grand Prix Veliki Brcko, на 6-th International Short Film Festival, Zagreb, Croatia.
 • 2012 – The Best animation film Award in SEE – Paris South East European Film Festival.
 • T2012 – Тhe Best Animation Debut in TOFUZI – International Animation Film Festival, Batumi, Georgia.

Съпътстващи дейности:

 • Режисьор на анимационни филми;
 • Илюстратор на детски книги;

Ръководител на детски анимационни работилници в България, Сърбия, Русия, Грузия, Босна и Херцеговина, Германия