Росица Драганова

25 юли 2016

Росица Драганова

Росица Драганова
Професор, доктор
Сектор Музика, „Музикална култура и информация. Теория на музикалната култура, информационни модели в музикалната култура, музикална естетика, теория и история на общообразователното образование по музика, музикална педагогика