Румяна Маргаритова

11 май 2018

Румяна Маргаритова

Румяна Маргаритова
Гл. ас. д-р
ИГ Етномузикология. Основни области на научните изследвания: традиционна музика в мултикултурна среда, традиционна музика и политика, традиционна музика на българските турци, ритуална музика на “хетеродоксните” мюсюлмани (алевии/бекташи)
 

2007 – 2013 г. докторантура в ИИИзк.
Декември 2015 г., защитена дисертация Музикалнофолклорни практики в мултиетническа среда и присъдена образователна и научна степен доктор.
Работила е като музикален педагог; има богат опит от теренни проучвания в Североизточна България, Източните Родопи и Странджа.
Има шест научни публикации; участвала е национални и международни конференции; член е на ICTM.
От 2016 г. е главен асистент в ИГ Етномузикология.
 
 

10 май 2018

Румяна Маргаритова

Румяна Маргаритова
 
16 мар 2018

Румяна Маргаритова

Румяна Маргаритова
Гл. ас. д-р
ИГ Етномузикология Основни области на научните изследвания: традиционна музика в мултикултурна среда, традиционна музика и политика, традиционна музика на българските турци, ритуална музика на “хетеродоксните” мюсюлмани (алевии/бекташи)
 

2007 – 2013 г. докторантура в ИИИзк.
Декември 2015 г., защитена дисертация Музикалнофолклорни практики в мултиетническа среда и присъдена образователна и научна степен доктор.
Работила е като музикален педагог; има богат опит от теренни проучвания в Североизточна България, Източните Родопи и Странджа.
Има шест научни публикации; участвала е национални и международни конференции; член е на ICTM.
От 2016 г. е главен асистент в ИГ Етномузикология.