Теодора Дончева

16 мар 2018

Теодора Дончева

Теодора Дончева
Гл. ас. д-р
Основни области на научните изследвания: документалното кино и неговата автентичност; документалното кино между статута на изкуство и статута на документ; хибридността на киното ; възстановките като похват в документалното кино; киното и рекламата в него. Продуктовото позициониране като възможност за дофинансиране на бюджета на филмите, но и възможност за разрушаване на тяхната структура и магия. Силата на внушенията от екрана. Българската ситуация и продуктовото позициониране
 

2011 – 2014 г. докторантура в ИИИзк.
Май 2015 г. защитена дисертация Българският телевизионен сериал  от 21-ви век – социокултурен контекст. Продуктовото позициониране в българските телевизионни сериали. Взаимоотношения и социокултурен контекст и присъдена образователна и научна степен доктор по Кинознание, киноизкуство и телевизия.
Продуцент на два пълнометражни игрални филма; главен сценарист на един ТВ сериал;  сценарист на няколко документали филма.
Участва в международни семинари и конференции; има 6 научни публикации.
От ноември 2015 е главен асистент в сектор Екранни изкуства.