Явор Генов

25 юли 2016

Явор Генов

Явор Генов
доц. д-р
сектор Музика, Музикална култура и информация. Стара западно-европейска музика; Ренесансов и бароков репертоар и изпълнителски практики за лютня; Грегориански хорал и латински певчески практики; Литургика; Латинска палеография.
 

2009 – доктор по музикознание
2005 – магистър по класическа китара
2003 – бакалавър по класическа китара и музикална педагогика
 
Специализации
специализация по лютневи изпълнителски практики при Якоб Линдберг – Лондон / Стокхолм; период 2008 – 2010
 
Година на постъпване в ИИИзк
2006 – докторант
2009 – специалист
2010 – гл. ас.
2016 – доцент

Публикации
Генов, Я. Свободните форми за лютня през XVI век – В: Българско музикознание, N. 3, С. 2015, 35-48, ISSN 0204 – 823X
Генов, Я. Певческият репертоар за св. св. Козма и Дамян в антифонар от Уорчестър, GB-WO F.160 – В:  Българско музикознание, N. 3, С. 2014, 65-93, ISSN 0204 – 823X
Генов, Я. Нотирани песнопения за св. Кирил и Методий в амброзиански антифонар, 1935 – В:  Paleobulgarica, N. 2, C. 2014, 74-100, ISSN 0204-4021
Генов, Я. Към терминологията на репертоара за Божествената служба в Грегорианския антифонар – В: Българско музикознание, N. 3-4, C. 2013, 5-24, ISSN 0204 – 823X
 
Основни области на водените лекционни курсове във ВУЗ

История и изпълнителски практики на лютневите инструменти от епохите на Ренесанса и Барока

Награди
Награда „Иван Гешов“ за млад учен до 30 години на БАН, придобита през 2009
 
Съпътстващи дейности
Концертна и звукозаписна дейност.