Alexander Staykov

13 Mar 2018

Alexander Staykov

Alexander Staykov
Asst. Prof. PhD
Department of Screen Arts Main areas of research: Marketing aspects of film industry; analyses of the process of making a film from the perspective of the production and markets specifics; culturological aspects of the communicative strategies of Bulgarian feature film
 

1996 – MA in Culturology, Department of History and Theory of Culture, Faculty of Philosophy University of Sofia;
2002 – Finance BA, Department of Finance, Faculty of Finance and Accountancy, University of National and World Economy;
2003 – MA in Finance, Department of Finance, Faculty of Finance and Accountancy, University of National and World Economy;
2016 – PhD in Film Studies, Filmmaking and TV, Department of Screen Arts, IAS, BAS;
2017 – Asst. Prof., Department of Screen Arts, IAS, BAS.
Joined IAS in 2013.
 
Publications:
1. Стайков, Александър. Уебинизация на игралния филм. Филмът на Мирослав Момчилович Смърт на човек от Балканите. – In: Изкуствоведски четения 2013, pp. 299–304. ISSN 1313-2342;
2. Стайков, Александър. Войната като битийна пукнатина във филма на Сергей Лозница В мъглата. – In: Изкуство и контекст. Сборник на Шеста младежка научна конференция 2013, pp. 184–190. ISSN 1313-7379;
3.  Стайков, Александър. Стока ли е игралният филм? – In: Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, София: Институт за изследване на изкуствата, 2014, pp. 88–94. ISBN 978-954-8594-50-9;
4. Стайков, Александър. Интерпретации на травматичността във филма на Ари Фолман Валс с Башир. – In: Проблеми на изкуството j., 1, 2015, pp. 29–32;
5.  Стайков, Александър. Публично благо ли е игралният филм създаден изцяло или преимуществено с публични средства? – In: Изкуствоведски четения 2014, pp. 246–253;
6.  Стайков, Александър. Маркетингови аспекти на етапите в производството на игралния филм. – In: Изкуствоведски четения 2015, pp. 82–89