Galina Denkova

14 Mar 2018

Galina Denkova

Galina Denkova
Asst. Prof. PhD
Ethnomusicology research group Main areas of research: Bulgarian folk music; traditional song and ritual folklore in the middle-western parts of Bulgaria in modernity; Koprivshtitsa National Folk Fairs
 

2005: BA in Pedagogy of Music Teachiing, University of Shumen;
2007: MA in Music Pedagogy, University of Shumen;
2011: PhD in Musicology and the Art of Music, IAS, BAS;
2012: Asst. Prof. in Musicology and the Art of Music, IAS, BAS.
Joined IAS in 2008.
 
Publications:
Денкова, Галина. Музикалният фолклор на Средна Западна България през погледа на Райна Кацарова. Антропологически перспективи. – In: Млад научен форум за музика и танц. Научна конференция на докторанти с международно участие No. 3. НБУ, 2009, 289-296.
Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Софийско днес. – In: Българско музикознание, 2010, 1, 85-106.
Денкова, Галина. Обредът Лазаруване в Шоплука в контекста на сцената. – In: Българско музикознание, 2011, 1, 58-75.
Денкова, Галина. Паметта за националните събори на народното творчество в Копривщица във фондовете на Държавна агенция “Архиви”. – In:  Български фолклор, 2015, 2, 212-223.
Денкова, Галина. “Чужденците – чуждите “свои” на националните събори на народното творчество в Копривщица” – In: Изкуствоведски четения 2015. |Изкуствата в Новото време: смесване на езиците, 2016, 289-295