Goritsa Naydenova

28 Feb 2018

Goritsa Naydenova

Goritsa Naydenova
Prof. PhD
Ethnomusicology research group Main areas of research: Music of traditional culture; history of Bulgarian folk music studies and ethnomusicology; choral development activities; amateur musical performances
 

Joined IAS in 1994
Publications:
Найденова, Горица. Година, живот, история. Битие и разпад на една традиционна култура през погледа на етномузиколога. София: Институт за изкуствознание, 2006, pp. 315, 16 pp. illus., ISBN-10: 954-8594-02-1, ISBN-13: 978-954-8594-02-8.
Найденова, Горица. От философия до фолклористика. Непознатият Стоян Джуджев  София: Марс 09, 2013, pp. 356. ISBN 978-954-292-51-63
Найденова, Горица. Музикалнофолклорните диалекти на Елена Стоин в звук. София: Институт за изследване на изкуствата, специално издание на „Българско музикознание“, 2015, pp. 138, CD. ISBN 978-954-8594-56-1
Найденова, Горица (съст. и ред.). Вечно ще пее и спори… Документално-мемоарен сборник за Васил Арнаудов. София: Et cetera, 2003, pp. 328., 16 pp. illus., CD
 
Courses of lectures at universities and academies:
National Academy of Music, Sofia: Ethnomusicology; Folk music