Radostina Neykova

9 Mar 2018

Radostina Neykova

Radostina Neykova
Assoc. Prof. PhD, Scientific Secretary
Main areas of research: Animated film; children and adolescent’s film; comics, innovative digital technologies; animated representation
 

Since 2016: Scientific Secretary, IAS;
2013: Assoc. Prof. of Film Studies, Filmmaking and TV, IAS;
2006: Visiting lecturer at NATFA in Animated Techniques (2006–2011); Technology of Animated Film (2009–2012); Drawing (2008–2009); Painting (2008–2009); Dramaturgy of Animated Film (2012–2017 exercises, since 2018 – lectures);
2003–2006: PhD, Department of Screen Arts, IAS;
1997–2000: Directing Animation, NATFA;
1993–1998: Film Studies, NATFA.

Publications:
Нейкова, Радостина. Съвременно детско кино, Проф. П. Венедиков, 2016, ISBN 978-954-9870-90-9.
Нейкова, Радостина. Комиксът на съвременния екран. Просвета, С., 2009. ISBN 978-954-01-2295-3.
Нейкова, Радостина. Литература и изкуство за деца в текст и визия, In: Библиотека j., 2016, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“ (in press)
Нейкова, Радостина. Аспекти на развитие в съвременното детско-юношеско кино, – In: „Изкуствоведски четения. New Art“ Модул: Authors, Movements, Interactions, 2016, ИИИзк – БАН (in press).
Нейкова, Радостине. „ Современое детское кино – коммуникация и психология детского восприятия экрана: – In: collection of scientific texts “Contemporary film and television: the problems of directing, producing and scriptwriting”, Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, 2016 (in press).
Нейкова, Радостина. Трансформации на време-пространството при прехода от комикс към екран, – In: Проблеми на изкуството j., ИИИзк – БАН, 1/2015, ISSN 0032-9371, pp. 33–37.
Нейкова, Радостина. Преходът от студентско към професионално българско кино, – In: сборник текстове от научна конференция Българското кино – 100 години след началото, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 2015, ISSN 1314-0760, pp. 37–45.
Нейкова, Радостина. Естетическо въздействие и социална рецепция на филмите с детска тематика – In: сборник научни текстове Изкуствоведски четения 2015, ИИИзк – БАН.
Нейкова, Радостина. Трансформации на време-пространството при прехода от комикс към екран, – In: Проблеми на изкуството j., ИИИзк – БАН, 3/2015, ISSN 0032-9371, pp. 55–59.
Нейкова, Радостина. Децата и анимацията – детските работилници. Кино j. 6/2014, ISSN 0861-4393, pp. 38–40.
Нейкова, Радостина. Наративни и визуални аспекти във филмите за деца, – In: сборник с научни текстове Изкуствата, пазарът, публиките, ИИИзк – БАН, 2014, ISBN 978-954-8594-44-8, pp. 162–171.
Нейкова, Радостина. Аспекти в съвременното екранно авторство за деца. – In: Авторство и интелектуална собственост в екранните изкуства, ISBN 978-954-8594-50-9, ФилмАутор, Ииизк – БАН, С. 2014, pp. 100–111.
Нейкова, Радостина. Психологически аспекти на смъртта в съвременнатa литература и екранни произведения за деца, – In: Библиотека j., 3–4, 2014, Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Кл. Охридски“, ISBN 0861-847Х, pp. 166–174.
Нейкова, Радостина. Аспекти на класическата детска история в екранното творчество, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ Annual, ISBN 1314-07602014, pp. 192–201.
Нейкова, Радостина. Съвременно екранно изображение за деца: – In: сборник научни текстове от 12 Изкуствоведски четения, С., 2014, ИИИзк-БАН, pp. 132–141.
Нейкова, Радостине. „Модернизация“ классической сказочной истории на екране: – In: collection of scientific texts “Contemporary film and television: the problems of directing, producing and scriptwriting”, Kazakh National Academy of Arts named after T. Zhurgenov, 2013.

Courses of lectures at universities and academies:
NATFA: 2006 –: Visiting lecturer in Animation Techniques (2006–2011); Technology of Animated Film (2009–2012); Drawing (2008–2009), Painting (2008–2009); Dramaturgy of Animated Film (2012–2017 exercises, since 2018 – lectures).

Awards:
– 2017: Award for the inventive use of an innovative animation technique, Golden Rhyton 2017 Bulgarian Documentary and Animated Film Festival, n Plovdiv;
– 2015: Best Animated Film, Bulgarian Film Academy Annual Awards;
– 2016: Special Mention for Best Children’s Film (people’s choice award), Grenzland Filmtage, Germany;
– 2016: Best Children’s Animated Film, Golden Kuker IAFF;
– 2015: Best Director of Animated Film, Bulgarian Film Academy Annual Awards;
– 2015: Special Mention for Best Children’s Animated Film, Constantine’s Gold Coin IAFF, Niš, Serbia;
– 2015: Special Mention for Technical Capability, In the Palace ISFF;
– 2013: Grand Prix, Gjakova ISFF, Kosovo;
– 2012: Best Directorial Debut in Animation, Bulgarian Film Academy Annual Awards; Special Mention in Animated Film category, Golden Rhyton 2012 Bulgarian Documentary and Animated Film Festival, n Plovdiv; Grand Prix Veliki Brčko ISFF, Zagreb, Croatia; Best Animation Film. Paris South East European Film Festival; Best Animation Debut, TOFUZI IAFF, Batumi, Georgia.
 
Research related activities:
Director of animated films; illustrator of children’s books; conducts children’s animation workshops in Bulgaria, Serbia, Russia, Georgia, Bosnia and Herzegovina. Germany