Надежда Джакова

За автора Надежда Джакова


Bora Petkova, Breathing Space
изобразителни изкуства

ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА

Проектът ПРОСТРАНСТВО – ПУБЛИКА с куратор Надежда Джакова включва пространствени визуализации, свързани със сградата на музея, нейната история и трансформация в зона за контакти.

виж пълния текст 0 Comments