Камелия Николова

About the Author Камелия Николова

Камелия Николова е завършила театрознание в НАТФИЗ (1984). През 1992 г. защитава докторска дисертация на тема “Произход и естетически основания на театралната режисура”. Специализира история на европейския театър и култура на ХХ век в Обществото за театрални изследвания към Британския театрален музей, Лондон (1993) и в Университета в Глазгоу (1994). През 2004 г. получава научната степен “доктор на изкуствознанието” за изследването си “Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни”. Прочети още