Конференцията е посветена на 70-годишнината от началото на дейността на Института за музика с музей, чийто приемник днес е сектор «Музика» на Института за изследване на изкуствата – БАН. Научната й програма се проведе на 9 февруари (10:30 – 16:30) в Големия салон на БАН), 10 и 11 февруари (10:30 – 16:30) в Института за изследване на изкуствата.

В конференцията участваха с доклади 40 музиколози както от Института за изследване на изкуствата, така и от други академични институции в България (НМА „Проф. Панчо Владигеров“, АМТИИ, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“) и чужбина (Германия, Франция, САЩ, Канада, Русия, Сърбия, Македония).

Трето заседание

Второ заседание

Първо заседание