Диана Данова-Дамянова
доктор, главен асистент
Сектор: Музика
Изследователска група:Музикална култура и информация
 

История на музиката; фестивали за съвременна музика; работа с архиви; съхранение, дигитализация и реставрация на културно наследство; музикален фолклор от Казанлъшко

Последни публикации

Close Menu