Емилия Жунич
главен асистент д-р
Сектор: Музика
Изследователска група: Музикален театър
 

Опера: сценографски и режисьорски решения, история, реализации, постижения, солисти. Музикално-сценични изкуства.

Последни публикации