Златина Антова
Докторант
Сектор: Екранни изкуства
 

Интересите ми са свързани с близкоизточното кино и по-специално с иранското кино, в което се преплитат влияние от източния религиозен мистицизъм, културата на Древна Персия, както киното на Европейската „Нова вълна“.

Последни публикации