Иванка Йорданова Гергова
чл. кор. на БАН, проф.
Сектор: Изобразителни изкуства
Изследователска група: Средновековно и възрожденско изкуство
 

Православно изкуство-живопис, дърворезба, графика, архитектура; култове на български светци; чудотворни икони; художествени връзки и взаимодействия

Последни публикации