Ирина Генова
проф. д-р
Сектор: Изобразителни изкуства
Изследователска група:Ново българско изкуство
 

художествени институции и практики в България и на Балканите в модерната епоха; история на графиката и типографията; история на жените художнички; история на историографията на изкуството; съвременни художествени практики

Последни публикации