Малвина Русева
професор, д-р по Теория и история на архитектурата, архитект
Сектор: Архитектура
Изследователска група: Античност
 

Траки; теория и история на архитектурата; култова архитектура; архитектура, религия и култура на Средиземноморието през Античността; опазване на културното наследство; архитектура – политика – общество; културен туризъм

Последни публикации