Милена Божикова
д.изк. професор
Сектор: Музика
Изследователска група: Музикална съвременност
 

Музика на ХХ–ХХІ век, музикална теория и история, теоретични системи, композиционни техники, Шенкеров анализ, форми на културни взаимодействия, идентичност, интердисциплинарност, композиторски персоналии, работа с архиви, изпълнителско изкуство

Последни публикации