Росен Спасов
Редовен докторант
Сектор: Екранни изкуства
 

Специализирани печатни издания за кино. Уебсайтове за кино. Медии. История на киното. История на киното в България. Българско кино след 1989.

Последни публикации