Румяна Каракостова
Професор, доктор
ръководител на Сектор „Музика”
Изследователска група „Музикален театър”
 

История и теория на българския музикален театър, история и теория на популярно-сценичните жанрове (комична опера, водевил, оперета, музикална комедия, мюзикъл), театрална и филмова музика; автор на монографични изследвания, на студии и критични статии; радиожурналистика, автор на музикални предавания, на сценарии за телевизионни филми и музикален редактор на тематични поредици компактдискове.

Последни публикации