Ставри Петров Ангелов
Доктор по музикознание и музикално изкуство
stavriangelov.alle.bg
Специалист „Музика“ в Национален научен център за опазване на културното наследство, ИИИзк
 

Музикално-сценично творчество за деца от български композитори, преподаване на музика на деца от 2- до 7-годишна възраст, дирижиране, църковна музика, компютърен нотопис, клавирна и вокална педагогика.

Последни публикации