Стела Ташева
д-р арх., доцент
Сектор: Архитектура
 

Основни области на научните изследвания и интереси: теория и история на архитектурата, архитектурна графика, CAD и BIM, дизайн и проектиране, българска архитектура, съвременна архитектура, визуална семиотика, теория на композицията, визуална и графична комуникация.

Последни публикации