Тереза Бачева
редактор, ръководител на
Информационно-издателския
център на ИИИзк – БАН
 

Тереза Бачева е редактор на научни издания, публикувани от Института за изследване на изкуствата – БАН. Част е от екипа на проекта „Българските художници за децата”. Преводач е на „Camera lucida. Записка за фотографията” на Ролан Барт, „Цивилизацията на средновековния Запад” на Жак льо Гоф, статии от френски език за списание „Homo ludens”.

Последни публикации