Емануел Мутафов

Сектор: Изобразителни изкуства
Изследователска група: Средновековно и възрожденско изкуство
доктор, директор, доцент

Византология, гръцка епиграфика, палеография, християнска иконография, култ към светците, съчинения за живописта, криптограми, изкуство на Атон, Константинопол, Йерусалим, балканска културна история, лексикография и др.
От няколко месеца още по-усилено се артикулира намерението на сегашното турско правителство да превърне „Св. София“ в постоянно действаща джамия. Основното решение в тази …
В началото на август т.г. Българското иконографско сдружение организира своя събор в Троянския манастир „Успение Богородично”. Досега тези събори са се провеждали в с. …
Close Menu