Category

проекти-настоящи

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р...
Виж още

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на...
Виж още

Българска музика на сцената на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ – репертоарни стратегии и критическа рефлексия

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Международният фестивал...
Виж още

Между сакралното и популярното: музиката в протестантските църкви в България

Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Началото на протестантското (наричано още „евангелско“) движение...
Виж още

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към...
Виж още

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на...
Виж още
1 2 3 5