Category

проекти-настоящи

Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи

Работен пакет 3.1. от Национална научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на паметта....
Виж още

Актьорът в българския театър на границата между 40-те и 50-те години: идеологически и педагогически проекции

Автор гл. ас. д-р Петър Денчев от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Бъдещото изследване на това на пръв...
Виж още

Еволюция и революция. Състояние на приложните изкуства в България през 1940-те и 1950-те години (законодателна рамка, институционални структури, модели между традиции и външни влияния, видов и жанров обхват, представители)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма .В обсега на изобразителните изкуства...
Виж още

Опит за класификация на орнаментите в българската традиционна песен. Концептите „зона на третиране“ и „ладово пространство“ като основа за класификационни критериина „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Проблемът за класифицирането на...
Виж още

Първите речници за музика, издадени в България до 30-те години на XX век: специфика, образователен контекст, влияния

Октомври, 2022 – Октомври, 2025 Автор проф. д-р Росица Драганова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН...
Виж още

Видовете музикални стилове в концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der Stil in der Musik“)

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Предложната тема представлява продължение на предходния проект, посветен...
Виж още

Томас Морли – A Plaine and Easie Introdvction to Practical! Mvsicke (Ясно и леко въведение в практическата музика). Превод, коментар, паралели

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   Търсенето на „историческата...
Виж още
1 2 3 4