Category

проекти-настоящи

Първите речници за музика, издадени в България до 30-те години на XX век: специфика, образователен контекст, влияния

Октомври, 2022 – Октомври, 2025 Автор проф. д-р Росица Драганова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН...
Виж още

Видовете музикални стилове в концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der Stil in der Musik“)

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Предложната тема представлява продължение на предходния проект, посветен...
Виж още

Томас Морли – A Plaine and Easie Introdvction to Practical! Mvsicke (Ясно и леко въведение в практическата музика). Превод, коментар, паралели

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   Търсенето на „историческата...
Виж още

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пëтр П. Покрышкин (по материали от архивни и музейни фондове в Санкт Петербург)

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс През юни 2016...
Виж още

Български звуци от спиралата на черните дискове (представяне на народна музика от България в комерсиални грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век, съхранявани в Музикално-фолклорния архив на Института за изследване на изкуствата)

Автор проф. д. н. Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен на проученост...
Виж още
1 2 3 4