Category

проекти-настоящи

Кратка истария на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Намерението на предлагания...
Виж още

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р...
Виж още

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на...
Виж още

Българска музика на сцената на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ – репертоарни стратегии и критическа рефлексия

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Международният фестивал...
Виж още

Между сакралното и популярното: музиката в протестантските църкви в България

Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Началото на протестантското (наричано още „евангелско“) движение...
Виж още

Декоративното и приложното творчество на Харалампи Тачев (1875-1941) – видови, жанрови, стилови и функционални специфики в контекста на българското изкуство

Автор проф. д-р Милена Георгиева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността     Предложеният нов планов проект е продължение...
Виж още
1 2 3 4