Category

проекти-настоящи

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към...
Виж още

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на...
Виж още

Теорията на Гвидо Адлер за музикалния стил. Теоретични студии върху музикалния стил и неговите принципи

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Теорията на водещия австрийски изследовател Гвидо Адлер, изложена...
Виж още

Вътрешноладови взаимоотношения при фолклорно-песенната орнаментика. Подстъп към въпроса за формиране на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В процеса на работата...
Виж още

Отношението декоративно-приложно в периода между двете „първи” изложби на приложно изкуство в България (1931/1932 г. – 1961 г.)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността .Отношението между декоративното и приложното съпътстват развитието...
Виж още

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложеният планов проект е (донякъде) логично продължение...
Виж още

Пространства на властта и конфликтът на Нова музика и идеология в българското музишкално творчество през 70-те и 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност Това е продължение на издадената вече монография „Идеологическият...
Виж още

Приносът на Иван Гошев за формирането на Иконографския отдел та НЦИАМ (проучване и документиране та архиви и колекции)

Ръководител доц. д-р Иван Ванев Проектът е финансиран от Фонд Научни изследвания, по програма Фундаментални научни изследвания 2019. Научен колектив: доц. д. н. Александър Куюмджиев,...
Виж още
1 2 3 4