Category

проекти-замразени

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г.   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО...
Виж още

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно...
Виж още

Румънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекст

Автор проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева от сектор Екранни изкуства Нов срок 30.06.2023 г. Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност 1. Състояние на...
Виж още
1 2