Category

проекти-замразени

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Династията на...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства   Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст...
Виж още

Архитектурното наследство на XX век. Глобални и регионални практики на дигитализация

Автор доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   Информация на степента на проученост...
Виж още

Литургично планиране на баптистериите по българските земи до края на VІ век. Част ІІ

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Авторът е в неплатен отпуск. Индивидуален планов проект към проблемнотематичен модул Българското културно наследство...
Виж още
1 2