Category

защити

17.11.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

17.11.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА на дисертационния труд Стенописи от археологическите разкопки на средновековната българска столица Търново на докторантката на самостоятелна подготовка към сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк ДИАНА ТОДОРОВА ТОТЕВА
1 4 5 6 7