Category

издания

ISSN: 0204-823Х
Брой: 3
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2006
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2006

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 4
Година: 2005
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2005

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3
Година: 2005
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2005

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2005
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2005

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 1
Година: 2005
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2005

Редакционна колегия: Агапия Баларева (заместник-главен редактор), Генчо Гайтанджиев, Димитър Христов (главен редактор), Елена Тончева, Елисавета Вълчинова-Чендова, Искра Рачева, Клер Леви, Кристиан Ханник...
Виж още
ISSN: 0204-823Х
Брой: 4
Година: 2004
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 4/2004

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg Свали
ISSN: 0204-823Х
Брой: 3
Година: 2004
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 3/2004

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg Свали
ISSN: 0204-823Х
Брой: 2
Година: 2004
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 2/2004

Контакти: София 1000 ул. Кракра 21 тел. 944 24 14 факс 943 30 92 e-mail: bulgarskomuzikoznanie@artstudies.bg Свали
1 24 25 26 27 28