Category

издания

ISBN: 978-954-8594-61-5 /
978-619-90678-0-2

Година: 2016
Категория: монография

Театърът в България 1989 – 2015

Излезе от печат монографията на проф. Николай Йорданов „Театърът в България 1989 – 2015”. Книгата описва развитието на съвременния български театър. Монографията...
Виж още
ISBN: 978-954-8594-60-8
Година: 2016
Категория: монография

Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката

Излезе от печат монографията на доц. д-р Стефка Венкова "Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката". Книгата е посветена на живота, музикалната дейност...
Виж още
ISSN: 0032 - 9371
Брой: 2
Година: 2016
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 2/2016

The Protection of the Sacral Cultural Heritage of the Levant Between Theology, Sociology and New Legal Initiatives Оригинал и рефлексии: средновековни, ренесансови...
Виж още
ISBN: 978-954-2925-34-7
Година: 2016
Категория: монография

Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и св. св. Козма и Дамян)

Латински песнопения за светци, почитани в Източната и Западната църква (св. св. Кирил и Методий, св. Николай от Мира, св. Георги и...
Виж още
ISSN: 0032-9371
Брой: 1
Година: 2016
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 1/2016

Обрати и дилеми на режисьорския театър в България през първото десетилетие след Втората световна война Комунизъм и трябване Идеология, теория и практики...
Виж още
ISSN: 0204-823x
Брой: 1
Година: 2016
Категория: Българско музикознание

Българско музикознание 1/2016

Редакционна колегия  Проф. д.изк. Елисавета Вълчинова-Чендова (главен редактор), проф. д-р Горица Найденова (заместник-главен редактор), проф. д-р Румяна Каракостова (заместник-главен редактор), доц. д-р Иванка...
Виж още
ISSN: 0032 - 9371
Брой: 4
Година: 2015
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 4/2015

Къде е византия в края на XVIII в.? Пъзел за изкуствоведи За някои особености в тематичните предпочитания на дебърските и самоковските зографи...
Виж още
ISSN: 0032 - 9371
Брой: 3
Година: 2015
Категория: Проблеми на изкуството

Проблеми на изкуството 3/2015

In memoriam. Александър Янакиев (1955-2015) Библиография на проф. д.изк. Александър Янакиев Кинематографските салони в София Стефан Денчев – „похитителят“ на изчезналия „Българан...
Виж още
ISBN: 978-954-321-822-6
Година: 2011
Категория: сборник

Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането му

Сборникът съдържа доклади от научна конференция на тема „Културното наследство на Рилския манастир – състояние и перспективи на проучването, опазването и реставрирането...
Виж още
ISBN: 978-954-617-136-8
Година: 2012
Категория: монография

Между желаното и действителното. Фотографските илюстрации в българските периодични издания 1948 – 1956

Понятия като „социалистически реализъм”, „нагледна агитация” и „визуална пропаганда” все още съществуват с размити съдържателни рамки и неясни дефиниции в българското изкуствознание,...
Виж още
1 5 6 7 8 9 27