Category

конкурси

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на: списание Българско музикознание и списание Проблеми на изкуството. Съгласно...
Виж още
1 2 3 4 5 8